„B Light“ projekt - INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020: hrvatskim i mađarskim poduzetnicima na raspolaganju 55 milijuna kuna

Search form

„B Light“ projekt - INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020: hrvatskim i mađarskim poduzetnicima na raspolaganju 55 milijuna kuna

Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. - 2020., mingo, b light, hamag-bicro
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) održala je svečanu konferenciju povodom predstavljanja novog projekta „B Light“ sheme za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike pograničnog područja Mađarska - Hrvatska

Shema dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom „B Light“ novi je projekt kojim se financira suradnja malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska u sklopu Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. - 2020.

Cilj ove sheme je poboljšati suradnju gospodarstvenika u pograničnom području Mađarska – Hrvatska, a ukupno tvrtkama na raspolaganje stavlja više od 55 milijuna kuna za razvoj zajedničke tehnologije, usluga ili proizvoda. Programsko područje obuhvaća 8 hrvatskih županija.

Više informacija o natječaju dostupno je na službenim stranicama agencije HAMAG-BICRO (www.hamagbicro.hr), dok se detaljne informacije o projektu „B Light“ grant shema mogu pronaći na web platformi projekta.

Slika: Google Images
Izvor: mingo.hr