Berlinska deklaracija o digitalnom društvu: članice EU-a surađuju na digitalnoj transformaciji

Search form

Berlinska deklaracija o digitalnom društvu: članice EU-a surađuju na digitalnoj transformaciji

Ministri i ministrice EU-a nadležni za digitalizaciju potpisali su Berlinsku deklaraciju o digitalnom društvu. Svečanost potpisivanja održana je u sklopu virtualne konferencije na visokoj razini o digitalnoj transformaciji temeljenoj na europskim vrijednostima koju je organiziralo njemačko predsjedništvo Vijećem EU-a. Države članice složile su se da će zajedno i u suradnji s institucijama EU-a raditi na jačanju digitalnog sudjelovanja i uključenosti u naša društva kako bi se potaknula digitalna transformacija utemeljena na vrijednostima. Berlinska deklaracija nadovezuje se na Izjavu iz Tallinna o e-upravi i postavlja temelje za buduću politiku interoperabilnosti i politiku digitalne uprave u EU-u. Potpisnici su se obvezali na provedbu niza mjera do kraja 2024., kao što su promicanje demokratskih vrijednosti, poticanje digitalnog osnaživanja i pismenosti te jamčenje sigurnosti, održivosti i tehnološke suverenosti u digitalnoj sferi.
Berlinska deklaracija rezultat je suradnje njemačkog predsjedanja Vijeća EU-a, Komisije i neformalne mreže glavnih informacijskih službenika Europske unije, uključujući predstavnike država članica odgovorne za digitalizaciju.

Slika: Google Images