Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške potpora su Kohezijskoj politici EU-a u jačanju Europe

Search form

Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške potpora su Kohezijskoj politici EU-a u jačanju Europe

egp, eea
Bespovratna sredstva EGP-a i Norveške financijski su doprinosi Islanda, Lihtenštajna i Norveške europskoj solidarnosti i koheziji. U programskom razdoblju 2014. – 2021. na raspolaganju je 2,8 milijardi EUR za projekte, povećavajući ulaganja EU-a u središnjoj i južnoj Europi.

Razlikovno obilježje bespovratnih sredstava iz EGP-a jest to da najmanje 10 % sredstava odlazi izravno društvenim organizacijama u svakoj zemlji korisnici. Cilj je toga razviti dugoročnu održivost i sposobnost sektora civilnog društva u promicanju demokratskog sudjelovanja, aktivnog građanstva i ljudskih prava. 

Prioritetni sektori za bespovratna sredstva EGP-a i Norveške u razdoblju 2014. – 2021. su: 
  • inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;
  • socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;
  • okoliš, energija, klimatske promjene, gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;
  • kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava;
  • pravosuđe i unutarnji poslovi.
Slika: Google Images