Borba protiv monopola: Komisija donijela smjernice za postupanje nacionalnih sudova u slučaju otkrivanja povjerljivih informacija

Search form

Borba protiv monopola: Komisija donijela smjernice za postupanje nacionalnih sudova u slučaju otkrivanja povjerljivih informacija

Europska komisija donijela je Komunikaciju o zaštiti povjerljivih informacija u postupcima privatnopravne provedbe Unijina prava tržišnog natjecanja koji se vode pred nacionalnim sudovima. Komunikacija je donesena nakon ciljanog javnog savjetovanja koje je Komisija pokrenula pozvavši 29. srpnja 2019. dionike na očitovanje o nacrtu komunikacije.

Više informacija ovdje.


Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu