Brošura o Operativnom programu Zaštita okoliša 2007.-2013.

Search form

Brošura o Operativnom programu Zaštita okoliša 2007.-2013.

Operativni program Zaštita okoliša je programski dokument za apsorpciju EU sredstava dodijeljenih Hrvatskoj za provedbu kohezijske politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša. Obuhvaća sedmogodišnje vremensko razdoblje od 2007.-2013. i izrađen je pod koordinacijom Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) - Upravljačkog tijela za OPZO. Glavni cilj operativnog programa Zaštita okoliša je razvoj infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda te zaštite vodnih resursa, koje bi doprinijele uravnoteženom i održivom razvoju Hrvatske. U publikaciji saznajte više o Operativnom prometu i provedenim projektima.


Link za publikaciju: http://www.europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/OPZO_brosur...

Izvor: http://www.opzo.hr/promotivni-materijali

Slika: Google Images