Brošura o vezi između Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU)

Search form

Brošura o vezi između Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU)

U brošuri koju predstavljamo, prikazan je pregled mogućnosti financiranja projekata između sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU). Sredstvima ESI fondova financiraju se projekti kroz sljedeće fondove: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (KF), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). S druge strane, Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) predstavlja fond kojim se mogu financirati platforme za ulaganja, usmjeravati financijske doprinose u niz investicijskih projekata s naglaskom na određene teme ili regije te operacije financiranja i ulaganja u suradnji s nacionalnim razvojnim
bankama. Brošura je izrađena kako bi se lokalnim vlastima i promicateljima projekata predstavile i pojasnile mogućnosti financiranja projekata predmetnim fondovima. 


Slika: Google Images