Budućnost programa Tempus

Search form

Budućnost programa Tempus

Program Tempus završava sa svojim djelovanjem 31.12.2013. godine, a aktivnosti projekata koji su trenutno u fazi provedbe nastaviti će se do kraja njihovih ugovora o dodjeli sredstava. Sve aktivnosti koje su se do sada provodile unutar programa, početkom 2014. godine nastavljaju se provoditi unutar programa Erasmus+. Aktivnosti se odnose na postojeće zemlje u sklopu programa Tempus, te dodatno na zemlje Latinske Amerike, Azije, Afrike, Kariba i pacifičke zemlje. 
Erasmus+ novi je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport koji je predložen od strane Europske komisije 23. studenog 2011. godine. Prijedlog je sada u procesu razmatranja od strane Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta, a konačna odluka o pojedinosti programa biti će poznate krajem 2013. godine. 
Erasmus+ okupiti će sve dosadašnje EU i međunarodne programe koji su namijenjeni obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu i zamijenit će sve dosadašnje programe jednim zajedničkim. Tako će se povećati njegova učinkovitost, prijave za sredstva će biti olakšane a smanjit će se i dupliciranje poslova te nepotrebna fragmentacija. Program Erasmus+ započinje sa radom početkom 2014. godine. 


Slika: google images