Cijene energije: Komisija predstavila paket mjera za rješavanje izvanredne situacije i njezinih posljedica

Search form

Cijene energije: Komisija predstavila paket mjera za rješavanje izvanredne situacije i njezinih posljedica

Komisija je donijela Komunikaciju o cijenama energije radi rješavanja problema iznimnog porasta globalnih cijena energije, za koji se predviđa da bi mogao trajati cijelu zimu, i pružanja potpore europskim građanima i poduzećima. Komunikacija uključuje „paket mjera” koje EU i države članice mogu poduzeti kako bi ublažili neposredni učinak rasta cijena i dodatno ojačali otpornost na buduće cjenovne šokove. 
Kratkoročne nacionalne mjere uključuju hitnu potporu dohotku kućanstava, državnu potporu poduzećima i ciljana smanjenja poreza. Komisija će podupirati i ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost; razmotriti moguće mjere za skladištenje energije i kupnju zaliha plina i ocijeniti trenutačni model tržišta električne energije. 
Trenutačno naglo povećanje cijena zahtijeva brz i koordiniran odgovor. Postojeći pravni okvir omogućuje EU-u i državama članicama da poduzmu mjere za ublažavanje neposrednih posljedica na potrošače i poduzeća. 
Prednost bi trebalo dati ciljanim mjerama kojima se može brzo ublažiti učinak rasta cijena na ugrožene potrošače i mala poduzeća. Te bi se mjere trebale lako prilagoditi u proljeće, kada se očekuje da će se situacija stabilizirati. Pritom ne bi trebalo remetiti našu dugoročnu tranziciju i ulaganja u čišće izvore energije. 
Hitne mjere za zaštitu potrošača i poduzeća: 
  •  osigurati hitnu potporu dohotku za potrošače pogođene energetskim siromaštvom, na primjer putem vaučera ili djelomičnih plaćanja računa, što se može financirati prihodima iz sustava EU-a za trgovanje emisijama; 
  • odobriti privremene odgode plaćanja računa; 
  • uspostaviti zaštitne mjere kako bi se izbjegla isključenja iz mreže; 
  • osigurati privremena, ciljana smanjenja stopa oporezivanja za ugrožena kućanstva; 
  • pružiti potporu poduzećima ili sektorima, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama; 
  • poboljšati međunarodnu suradnju u području energetike kako bi se osigurala transparentnost, likvidnost i fleksibilnost međunarodnih tržišta; 
  • istražiti moguće protutržišno ponašanje na energetskom tržištu i zatražiti od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) da dodatno pojača praćenje kretanja na tržištu ugljika; 
  • omogućiti širi pristup ugovorima o kupnji energije iz obnovljivih izvora i poduprijeti ih popratnim mjerama.
Više o mjerama i načinu primjene pročitajte na poveznici. Slika: Google Images