Dani Erasmusa

Search form

Dani Erasmusa

Diljem Europe i ove se godine obilježavaju Dani Erasmusa („Erasmus Days“) na kojima će građani sudjelovanjem u brojnim događajima u europskim gradovima imati priliku doznati više o rezultatima projekata programa Erasmus+ te se nadahnuti na vlastito sudjelovanje u ovom najvećem programu Europske unije namijenjenom obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu.

Prvi dan manifestacije - 12. listopada 2018. – rezerviran je za predstavljanje rezultata projekata u gradovima i zemljama sudionicama. Svi događaji - seminari, sastanci, izložbe fotografija, koncerti, radijske emisije, konferencije, digitalne aktivnosti – mogu se pretraživati na interaktivnoj karti na portalu www.erasmusdays.eu te na društvenim mrežama uz pomoć oznake #ErasmusDays.

U subotu, 13. listopada 2018., devet milijuna bivših i trenutačnih korisnika programa Erasmus+ pokazat će svoj europski ponos te predanost Europi. Budući da je 2018. Europska godina kulturne baštine, posebno će se predstaviti i sudionici s područja kulture.

Dani Erasmusa prvi su put održani 2017. godine na inicijativu francuske nacionalne agencije za program Erasmus+. U dva dana trajanja te manifestacije ukupno je održano 625 događaja u 324 grada u 11 europskih zemalja.

Slika: Google Images