Dani europske baštine 2019.: 70 000 kulturnih događanja za građane i turiste u cijeloj Europi

Search form

Dani europske baštine 2019.: 70 000 kulturnih događanja za građane i turiste u cijeloj Europi

Dani europske baštine (#EHDs) održavaju se diljem Europe od kolovoza do listopada. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Europske komisije i Vijeća Europe od 1999. koja se podupire u okviru programa Kreativna Europa. Ovogodišnja je tema Umjetnost i zabava

S više od 70 000 događanja Dani europske baštine najveća su kulturna manifestacija u Europi. Tijekom njihova održavanja želi se prikazati vrijednost naše zajedničke baštine i naglasiti važnost njezina očuvanja za sadašnje i buduće naraštaje. 

Aktivnosti koje će se organizirati među ostalim uključuju festivale, izložbe, obrtničke radionice, konferencije i turneje. Posjetitelji i gosti iz Europe i svijeta imat će priliku zabaviti se i uživati u kulturnoj baštini na lokalnim, nacionalnim i europskim pozornicama, u okviru uličnih priredbi, u koncertnim dvoranama, tradicionalnim kazalištima i muzejima, kinima te na društvenim mrežama. 

Slika: Google Images