Dezinformacije: EU ocijenio Kodeks dobre prakse i objavio izvješća o dezinformacijama

Search form

Dezinformacije: EU ocijenio Kodeks dobre prakse i objavio izvješća o dezinformacijama

Komisija je predstavila procjenu provedbe i djelotvornosti Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija. Iz procjene je vidljivo da je Kodeks, kao prvi takav instrument na svjetskoj razini, vrlo koristan te je omogućio okvir za strukturirani dijalog među relevantnim dionicima.
Ovaj mjesečni program izvješćivanja rezultat je Zajedničke komunikacije od 10. lipnja 2020. 
Nadovezujući se na mjere navedene u Zajedničkoj komunikaciji i na uklanjanje nedostataka utvrđenih u današnjoj ocjeni Zakonika, Komisija će nastaviti sa sveobuhvatnim pristupom i do kraja godine predstaviti dvije komplementarne inicijative, Europski akcijski plan za demokraciju, s javnim savjetovanjem koje će se održati do 15. rujna, i Akt o digitalnim uslugama.

Slika: Google Images