Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Search form

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“.

Prihvatljivi su projekti koji sadržavaju audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi barem u jednom od sljedećih područja: muzeji, izvedbe uživo i/ili kulturna baština. U projektima moraju sudjelovati barem tri partnera s poslovnim nastanom u trima zemljama sudionicama programa Kreativna Europa.

Minimalni zatraženi iznos doprinosa po projektu je 150 000 EUR, što čini najviše 60% ukupnog troška projekta.

Rok za prijavu je 20. lipnja 2019. godine do 12:00 h.

Slika: Google Images