Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Search form

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

Prijedlogom Europske komisije za budući program Kreativna Europa nakon 2020. godine predlaže se pokretanje inicijative Creative Innovation Lab kojom bi se stvorili okviri za međusektorsku suradnju i inovacije. Ovim Pozivom podržat će se pilot-projekti kojima se aktivnosti  različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući i audiovizualni, realiziraju koristeći inovativna tehnološka rješenja.

Ukupni budžet Poziva iznosi EUR 1.715.000. Minimalni iznos EU potpore koji je moguće tražiti u projektnim prijedlozima iznosi EUR 300.000. Iznosom EU potpore moguće je sufinancirati do 60% troškova projektnih aktivnosti.

Prihvatljivima će se smatrati prijave projekata podnesene u ime partnerskog konzorcija koji čini najmanje 3 partnera iz 3 različite države s pravom sudjelovanja u programu Kreativna Europa. Prihvatljive su sljedeće pravne osobnosti partnera:

  • neprofitni subjekti (privatni ili javni)
  • tijela javne vlasti (središnja, regionalna, lokalna)
  • međunarodne organizacije
  • sveučilišta i druge obrazovne ustanove
  • istraživački centri
  • profitni subjekti
Rok za podnošenje prijava je 14. svibnja 2020. godine u 17:00 h. 

Slika: Google Images