Dogovor pregovarača EU-a o povećanju europske kibersigurnosti

Search form

Dogovor pregovarača EU-a o povećanju europske kibersigurnosti

Europski parlament, Vijeće i Europska komisija postigli su politički dogovor o Aktu o kibersigurnosti, kojim se jača mandat Agencije EU-a za kibersigurnost (Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, ENISA) kako bi države članice imale bolju potporu u borbi protiv računalnih prijetnji i napada. Aktom se uspostavlja okvir EU-a za tzv. kibersigurnosnu certifikaciju, postupak kojim se učvršćuje sigurnost internetskih usluga i potrošačkih uređaja.

Predložen 2017. kao dio opsežnog skupa mjera protiv kibernapada i za jačanje kibersigurnosti u EU-u, Akt o kibersigurnosti donosi:
  • više financijskih sredstava ENISA-i za ostvarivanje njezinih ciljeva i trajan mandat umjesto ograničenog koji bi istekao 2020.;
  • čvršći temelj za ENISA-u u novom okviru za kibersigurnosnu certifikaciju kako bi državama članicama pomogla da se djelotvornije bore protiv kibernapada te da pritom surađuju usklađenije i više na razini Unije.
Slika: Google Images