Donesena druga Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (trajnog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

Search form

Donesena druga Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog (trajnog) Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“

Ministarstvo kulture i medija, Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.- 2020., nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je 8. ožujka 2021. godine drugu Odluku o financiranju za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14), koji se provodi u okviru Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.i.1 „Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije“. 

Drugom Odlukom o financiranju poduprijet će se provedba 11 projekata, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja se dodjeljuje ovom Odlukom iznosi 4.666.645,37 HRK. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.

Slika: Google Images