Donesena Odluka o financiranju operacije „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanost“ Hrvatske zaklade za znanost

Search form

Donesena Odluka o financiranju operacije „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanost“ Hrvatske zaklade za znanost

Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanost
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3. „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ OP ULJP-a (UP.03.1.1.03) donijelo je  Odluku o financiranju operacije Zaklade za znanost pod nazivom „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanost“

Cilj operacije je unaprjeđenje sustava razvoja karijera mladih istraživača.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 81.090.000,00 HRK
Odluka o financiranju nalazi se ovdje.

Slika: Google Images
Izvor: esf.hr