Dopune mjera potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Search form

Dopune mjera potpore za povećanje prijava na program Obzor 2020. i promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dopunu mjera potpore za poticanje prijava u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (uključujući Euratom) te promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije. 

Poziv za prijavu za financijsku potporu iz ove odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od 1. siječnja do 31. prosinca (do iskorištenja sredstava predviđenih u Državnome proračunu).

Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images