Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Search form

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti

Dostupne su nove edukacije u okviru NET i TCA aktivnosti. Teme relevantne za korisnike vezane su za jačanje kapaciteta volonterskih organizacija te organizacija koje rade s mladima s manje mogućnosti, za projekte solidarnosti i "zelene" projekte u ESS programu. 
Više detalja pogledajte u kalendaru dostupnih aktivnosti.

Slika: Google Images