Države članice jačaju mjere zaštite morskog okoliša

Search form

Države članice jačaju mjere zaštite morskog okoliša

Novo izvješće Komisije pokazuje da države članice znatno jačaju svoja nastojanja za smanjenje pritisaka na morski okoliš. Unatoč tome, te mjere i dalje nisu dovoljne da bi se do 2020. ostvarila čista, zdrava i produktivna mora.

U objavljenom izvješću o provedbi Okvirne direktive EU-a o pomorskoj strategiji ocjenjuju se mjere koje su države članice uvele kako bi se do 2020. postiglo „dobro stanje okoliša”.

U skladu s tom direktivom države članice EU-a moraju uspostaviti šestogodišnje strategije za procjenu svojih voda. Taj je koncept oblikovan s pomoću mjera za očuvanje biološke raznolikosti i suzbijanje pritisaka koje uzrokuju prelov, oštećenja morskog dna te ispuštanje otpada ili onečišćujućih tvari u more.

Slika: Google Images