Državne potpore: Europska komisija preporučuje nedodjeljivanje financijske potpore poduzećima povezanima s poreznim oazama

Search form

Državne potpore: Europska komisija preporučuje nedodjeljivanje financijske potpore poduzećima povezanima s poreznim oazama

Europska komisija je danas preporučila državama članicama da ne dodjeljuju financijsku potporu poduzećima koja su povezana sa zemljama uvrštenima na EU-ov popis nekooperativnih poreznih jurisdikcija. Restrikcije bi se trebale primjenjivati i na poduzeća koja su osuđivana zbog teških financijskih kaznenih djela uključujući, među ostalim, financijske prijevare, korupciju te neplaćanje poreza i socijalnih doprinosa. Cilj je današnjih preporuka pružiti državama članicama smjernice o tome kako utvrditi uvjete za financijsku potporu kojima se sprječava zloupotreba javnih sredstava i jačaju zaštitne mjere protiv zloupotrebe poreznog sustava u cijelom EU-u, u skladu sa zakonodavstvom EU-a. Koordinacijom ograničenjâ financijske potpore države članice bi također spriječile neusklađenosti i poremećaje unutar jedinstvenog tržišta.

Više informacija pogledajte ovdje.Slika: Google Images
Izvor: ec.europa.eu