Državne potpore: Komisija je donijela privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije covida-19

Search form

Državne potpore: Komisija je donijela privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije covida-19

Europska komisija donijela je privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama radi pomoći gospodarstvu zbog pandemije covida-19. Zajedno s brojnim drugim mjerama potpore koje države članice mogu iskoristiti u okviru postojećih pravila o državnim potporama, privremeni okvir omogućuje državama članicama da poduzećima svih kategorija osiguraju dovoljnu likvidnost i zadrže kontinuitet ekonomske aktivnosti za vrijeme i nakon pandemije covida-19.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images