Druga izmjena dokumentacije iz natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"

Search form

Druga izmjena dokumentacije iz natječaja "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3"

U Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza III, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., Prioriteta 2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju objavljenom 04. srpnja 2014., izmjene se odnose na sljedeće dokumente: 

1. Upute za prijavitelje, u sljedećim točkama: 

  • 2.1. Ciljevi poziva na dostavu projektnih prijedloga i ciljne skupine
  • 4.3.1. Lokacija 
  • 4.3.4. Neprihvatljive aktivnosti 
  • 4.4.2 Pregled osnovnih vrsta troškova koji su prihvatljivi u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga, A. Izravni troškovi/ B. Neizravni troškovi 
2. Prilog 1. Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava:

  • Čl. 5
3. Obrazac 3. Izjava prijavitelja i partnera 

Više o izmjenama saznajte u kategoriji "Dokumentacija" na linku: http://www.europski-fondovi.eu/content/irenje-mre-e-socijalnih-usluga-u-...

Slika: Google Images