Dvadeset milijuna kuna za štete na šaranskim ribnjacima

Search form

Dvadeset milijuna kuna za štete na šaranskim ribnjacima

Ministarstvo poljoprivrede je izradilo prijedlog Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima, a na temelju kojega je previđeno u 2019. godini dodijeliti bespovratna novčana sredstva za štete i izgubljenu dobit počinjenu od raznih vrsta ptica i drugih životinja na šaranskim ribnjacima. Za prijedlog Pravilnika se trenutno provodi e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te se donošenje i objava predviđa po završetku tog postupka. 

Uzgajivačima je za 2019. godinu na raspolaganju ukupno 20 milijuna kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, a potpora se dodjeljuje uzimajući u obzir proizvodnu površinu i prinos pojedinih šaranskih ribnjaka, uz uvjet minimalne ostvarene proizvodnje svih vrsta i uzgojnih kategorija te se uvećava za ribnjake na strogo zaštićenim područjima.

Slika: Google Images
Izvor: mps.hr