E-otpad u EU-u: činjenice i brojke (infografika)

Search form

E-otpad u EU-u: činjenice i brojke (infografika)

Odbačena elektronička i električna oprema sadržava potencijalno štetne tvari koje onečišćuju okoliš i povećavaju rizik za osobe koje se bave recikliranjem e-otpada. Kako bi riješio taj problem, EU je donio zakon kojim se sprečava uporaba određenih kemikalija, primjerice olova. E-otpad je najbrže rastući otpad u EU-u, a reciklira ga se samo 40 posto, a donesena je infografika vezana uz navedeno.

Više informacija dostupno je ovdje.

Slika: Google Images

Izvor: www.europarl.europa.eu/