E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

Search form

E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

Komisija je objavila ažurirane smjernice o okončavanju neopravdanog geografskog blokiranja kako bi državama članicama i poduzećima koja se bave e-trgovinom olakšala prilagodbu novim pravilima koja 3. prosinca 2018. stupaju na snagu u cijelom EU-u. Pravila o sprječavanju neopravdanog geografskog blokiranja dopuna su brojnim drugim mjerama koje je Komisija iznijela 2016. radi jačanja e-trgovine u Europi (vidi informativni članak). Tim mjerama Komisija želi potrošačima i poduzećima omogućiti jednostavniju i pouzdaniju kupnju i prodaju proizvoda i usluga putem interneta. 

Slika: Google Images