EBRD, EIB i Komisija podupiru zeleniju energiju u Zagrebu

Search form

EBRD, EIB i Komisija podupiru zeleniju energiju u Zagrebu

Stanovnici Zagreba uživat će u pogodnostima koje će im donijeti veliko ulaganje u modernizaciju opskrbe električnom i toplinskom energijom u okviru zajedničkog projekta EBRD-a, EIB-a i „Junckerovog plana” Europske komisije.

Kreditna sredstva koristit će se za ugradnju dviju plinskih turbina s niskom emisijom NOx, dvaju generatora i niskotlačne parne turbine za proizvodnju toplinske i električne energije u kombi-kogeneracijskoj Elektrani-toplani Zagreb (KKE EL-TO). Kapacitet novog bloka plinskih turbina s kombiniranim ciklusom iznosit će 150 MW električne i 114 MW toplinske energije, a imat će i niže emisije stakleničkih plinova.

Krediti vrijedni 130 milijuna eura i jamstvo iz “Junckerovog plana” omogućit će zamjenu turbina na loživo ulje za proizvodnju toplinske i električne energije.

Slika: Google Images