eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Search form

eDPZ – aktivirana aplikacija za postupak revalorizacije naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede izradilo je aplikaciju eDPZ namijenjenu jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu putem koje će se dostavljati dokumentacija potrebna za provođenje procesa revalorizacije naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojim je propisan način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora stupio je na snagu dana 13. srpnja 2019. godine. Revalorizacija se provodi za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Aplikaciji je moguće pristupiti putem linka, a dostupna je i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Slika: Google Images
Izvor: mps.hr