Edukacija „Mediji kao korisnici EU sredstava“

Search form

Edukacija „Mediji kao korisnici EU sredstava“

eu sredstva, mediji, edukacija, IPA 2012, mrrfeu
Edukacija „Mediji kao korisnici EU sredstava“ organizirana je u okviru IPA 2012 projekta „Jačanje kapaciteta Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskog tijela za informativne aktivnosti o EU fondovima“

Edukacija će se održati 8. lipnja 2017. u Hrvatskom novinarskom društvu u Zagrebu.

Prijaviti se mogu tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne samouprave, regionalne agencije i javna poduzeća.
Prijave se odvijaju putem online obrasca

Slika: Google Images