Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Search form

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

safu, esif
U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije održana uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a u okviru Poziva Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja.

Edukaciju su održale Ana Vujčić iz Ureda za provedbu ESI fondova, Matea Grgurević iz Službe za pravne poslove, Mihaela Đalto iz Ureda za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata i Vjekoslav Mijić iz Ureda za ugovaranje.

Slika: Google Images
Izvor: safu.hr