EK pokrenula istraživanje zadovoljstva korisnika Erasmus+ diseminacijske platforme

Search form

EK pokrenula istraživanje zadovoljstva korisnika Erasmus+ diseminacijske platforme

europska komisija, erasmus+, online upitnik
Europska komisija provodi istraživanje među korisnicima Erasmus+ diseminacijske platforme. Informacije dobivene ispunjavanjem kraćeg anketnog upitnika bit će iskorištene u evaluaciji diseminacijske strategije Europske komisije. 

Putem diseminacijske platforme korisnici mogu dobiti informacije o financiranim projektima, povećati vidljivost vlastitih projekata, pronaći inspiraciju za buduće projekte i partnere. 

Online upitnik koji sadrži osam pitanja dostupan je na poveznici.

Slika: Google Images