EPIC; korištenje sredstava EU u borbi protiv siromaštva djece

Search form

EPIC; korištenje sredstava EU u borbi protiv siromaštva djece

epic
Europska platforma za ulaganje u djecu (EPIC) objavila je memorandum o korištenju mehanizama financiranja EU za borbu protiv siromaštva djece i socijalne isključenosti. Ovaj memorandum prvi je u nizu kratkih preporuka o javnim politikama namijenjenim kreatorima politike, istraživačima i praktičarima i usredotočujući se na teme relevantne za dobrobit djece. Memorandum je dostupan putem sljedeće poveznice.

Ovaj memorandum daje pregled različitih mehanizama financiranja dostupnih na razini EU i savjete kako ih države članice i NVO mogu koristiti za financiranje inicijativa za pomoć djeci da dosegnu svoj puni potencijal.

Slika: Google Images