Erasmus+ i Europske snage solidarnosti: Prvi rok za prijavu u 2021. najranije u ožujku

Search form

Erasmus+ i Europske snage solidarnosti: Prvi rok za prijavu u 2021. najranije u ožujku

Poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu nove generacije programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti očekuje se najranije u ožujku 2021. godine. Za razliku od prethodnih godina rok je pomaknut s veljače na ožujak zbog procesa uspostave pravnog okvira za sedmogodišnje programsko razdoblje.

Novi će program Erasmus+ (2021.-2027.) zahvaljujući proračunu čiji ukupni iznos premašuje 26 milijardi eura biti još uključiviji i inovativniji te usklađen s digitalnom i zelenom tranzicijom. Program će imati posebno važnu ulogu u ostvarivanju europskog prostora obrazovanja do 2025. i mobilizaciji sektora obrazovanja i osposobljavanja, sektora mladih i sporta za brz oporavak i budući rast. Europskim učenicima i studentima pružit će brojne nove mogućnosti. Ponudit će se nove prilike za suradnju, poticati inovacije u oblikovanju kurikuluma, u načinima učenja i poučavanja te promicati zelene i digitalne vještine. U okviru programa podupirat će se i nove vodeće inicijative kao što su europska sveučilišta, akademije za stručno usavršavanje učitelja, centri strukovne izvrsnosti i DiscoverEU. 

Slika: Google Images