ESF - UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ – Obustava Poziva - Skupina II

Search form

ESF - UP.02.2.2.09. „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ – Obustava Poziva - Skupina II

Dana 23. srpnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ''Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II'' i to za Skupinu 2 - Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika, u periodu od 23. srpnja 2019. u 15:30 sati, pa sve do 31. prosinca 2019. godine do kraja dana.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv za Skupinu 2 obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

Slika: Google Images
Izvor: mdomsp.hr