ESF - UP.02.2.2.14 – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

Search form

ESF - UP.02.2.2.14 – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

Dana 21. srpnja 2020. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava UP.02.2.2.14 „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“, ukupne vrijednosti 150.000.000,00 kuna
Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 4. kolovoza 2020. godine u 9:00 sati
Opći cilj Poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja. 
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga. 
 Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, investicijskog prioriteta 9.iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa te specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

Natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici


Slika: Google Images