ESPON EGTC- natječaji

Search form

ESPON EGTC- natječaji

espon
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi).

ESPON EGTC objavio je natječaje za tri Ciljane analize:

  • Stocktaking and assessment of typologies of Urban Circular Collaborative Economy initiatives (SHARING),
  • EuropeaN Sustainable Urbanisation through port city REgeneration (ENSURE),
  • Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT 2050),
te dva Primijenjena istraživanja:

  • Technological Transformation and Transitioning of Regional Economies,
  • Sustainable land-use.
Više informacija dostupno je putem sljedeće poveznice.

Slika: Google Images