EU Garancija za mlade - Što je to?

Search form

EU Garancija za mlade - Što je to?

Europska komisija objavila je dopis o EU Garanciji za mlade i njenoj provedbi, kao i o potpori inicijativi Europskog socijalnog fonda i Inicijativi mladih za zapošljavanje. Također, obuhvaća i druge važne teme poput kvalitete okvira za stažiranje, Europskom savezu za pripravnički staž. Naime, Europska komisija naglasila je da države članice trebaju mladima osigurati uspješnu tranziciju iz sustava obrazovanja u svijet rada te aktivno raditi na razvoju i provedbi programa i shema namijenjenih obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom uključivanju mladih. Shema Garancije za mlade se temelji na preporuci da svakoj osobi mlađoj od 25 godina treba osigurati zaposlenje, naukovanje, pripravništvo ili nastavak obrazovanja u roku od četiri mjeseca po izlasku iz sustava obrazovanja, tj. završetku formalnog obrazovanja ili u slučaju nezaposlenosti. Pristupanjem Europskoj uniji Republika Hrvatska prihvatila je Garanciju za mlade, kao ključni element poboljšanja položaja mladih na tržištu rada i osiguranja njihove budućnosti, te smanjenja rastućeg broja mladih nezaposlenih osoba.

Više o EU Garanciji za mlade na: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-571_en.htm

Izvor: http://goo.gl/18mLnm

Slika: Google Images