EU inicijativa za oprašivače

Search form

EU inicijativa za oprašivače

ruralni razvoj, oprašivači
Europska komisija je prošle godine pokrenula inicijativu za oprašivače EU Pollinators Initiative te je 1. prosinca objavila Roadmap for the EU Pollinators Initiative u kojem se navodi nekoliko specifičnih ciljeva:

  • Poboljšati znanje o oprašivačima
  • Pozabaviti se uzrocima smanjenja broja oprašivača
  • Podići svijest i poboljšati suradnju i razmjenu znanja o oprašivačima.
Težište je na divljim oprašivačima, ali će akcije pod ovom inicijativom također pozitivno utjecati i na udomaćene oprašivače, naročito pčele medarice.

Jedna od aktivnosti su i konzultacije s građanima i dionicima koje uključuju:

  • Konzultacije sa stručnim skupinama EK
  • Radionice za stručnjake i nadležna tijela iz država članica koja se bave oprašivačima, očuvanjem bioraznolikosti, upravljanjem zemljištem u ruralnom području, posebice poljoprivrednim zemljištem te urbanim razvojem i planiranjem
  • Otvorene javne konzultacije, koje su dostupne na stranicama EK do 5. travnja, a možete im pristupiti ovdje.
Slika: Google Images