EU je dodijelio 150 milijuna eura za prijevoz osnovnih medicinskih proizvoda

Search form

EU je dodijelio 150 milijuna eura za prijevoz osnovnih medicinskih proizvoda

U okviru Instrumenta za hitnu potporu (ESI) EU je osigurao financijsku potporu za 18 država članica i Ujedinjenu Kraljevinu u ukupnom iznosu od 150 milijuna eura za prijevoz osnovnih medicinskih proizvoda u Europu. U razdoblju od travnja do rujna 2020. EU je iz ESI-ja financirao prijevoz tereta koji je sadržavao nužnu osobnu zaštitnu opremu, lijekove i medicinsku opremu.

Instrument za hitnu potporu za prijevoz opreme, medicinskog osoblja i pacijenata

Dodijeljenih 150 milijuna eura dio je iznosa od 220 milijuna eura koji su stavljeni na raspolaganje u travnju 2020. za:
  • financiranje teretnog prijevoza opreme i druge pomoći državama članicama za dopremu medicinskih proizvoda tamo gdje su najpotrebniji
  • prijevoz pacijenata iz jedne države članice u drugu ili iz država članica u susjedne zemlje u slučaju preopterećenja zdravstvenih sustava te
  • prijevoz medicinskog osoblja i mobilnih medicinskih timova iz jedne države članice u drugu i iz drugih zemalja u EU.
  • ESI je dio šire pomoći EU-a koja obuhvaća druge instrumente kao što su Mehanizam za civilnu zaštitu, uključujući rescEU, postupci zajedničke javne nabave i Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus, te nacionalne napore država članica.

Više informacija dostupno je ovdje.


Slika: Google Images