EU najavljuje dodatnu potporu za demokraciju i ljudska prava u iznosu od 119,5 milijuna eura za 2021.

Search form

EU najavljuje dodatnu potporu za demokraciju i ljudska prava u iznosu od 119,5 milijuna eura za 2021.

Nakon Međunarodnog tjedna demokracije 2021. Europska unija najavila je pet mjera u vrijednosti od 119,5 milijuna eura kako bi se pojačala snažna europska potpora demokraciji i ljudskim pravima u cijelom svijetu u 2021. 
EU se zalaže za zaštitu i jačanje položaja pojedinaca, izgradnju otpornih, uključivih i demokratskih društava te promicanje globalnog sustava za ljudska prava i demokraciju. Neće stajati prekriženih ruku promatrajući narušavanje demokracije i sve veće razine kršenja ljudskih prava, nejednakosti, netolerancije, predrasuda i diskriminacije. 
Najavljenim mjerama osigurat će se potpora EU-a organizacijama civilnog društva, aktivistima za demokraciju i braniteljima ljudskih prava u 116 zemalja, s posebnom pozornošću posvećenom ženama i mladima. 
Mjerama će se također poticati politička suradnja na najvišoj razini za obranu demokracije u svijetu. 
Sredstva će doprinijeti provedbi Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024. i planova za pojedine zemlje u okviru Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost III. Njima će se također pružiti prijeko potrebna pomoć Uredu visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za ljudska prava (UN OHCHR).

Više o temi možete pročitati na poveznici. Slika: Google Images