EU program Galileo lansira dodatna dva satelita u svemir

Search form

EU program Galileo lansira dodatna dva satelita u svemir

Galileo, europski satelitski navigacijski program, sutra u svemir šalje još dva satelita, čime će ukupni broj njegovih satelita u orbiti narasti na šest. Lansiranje satelita iz europskog svemirskog centra pored Kouroua u Francuskoj Gijani, s polijetanjem u 14:31 po srednjoeuropskom vremenu, može se pratiti u internetskom prijenosu uživo na ovoj adresi. Ovo lansiranje označava još jedan Galileov veliki korak prema cjelovitom satelitskom navigacijskom sustavu u vlasništvu Europe. Nova dva satelita prvi su sateliti iz nove serije koju Europska unija posjeduje u cijelosti. Zahvaljujući budućem dodavanju novog vala takvih satelita postojećoj mreži, postupno će se poboljšavati raspoloživost i pokrivenost Galileovim signalom što će nas dovesti korak bliže fazi potpune operativnosti programa. Satelite koji se sutra lansiraju, Doresu i Milenu, imenovalo je dvoje učenika koji su pobijedili na likovnom natječaju na razini cijele Unije. 
Galileo je program Europske unije za razvoj globalnog satelitskog navigacijskog sustava pod europskim civilnim nadzorom. Galileovi signali omogućivat će korisnicima da znaju svoj točan položaj u vremenu i prostoru preciznije i pouzdanije nego što to čine postojeći sustavi. Galileo će biti kompatibilan i, u slučaju nekih usluga, interoperabilan sa sličnim postojećim sustavima, ali će biti samostalan. Od 2011. do danas u okviru faze za validaciju u orbiti lansirana su i korištena četiri Galileova satelita što je u ožujku 2013. omogućilo prvo samostalno utvrđivanje položaja koji je izračunat isključivo na temelju Galileovih signala.

Slika: Google Images