EU u budućnosti mora biti bolje opremljen

Search form

EU u budućnosti mora biti bolje opremljen

Inicijativa za inovativne lijekove (IMI), koja je javno-privatno partnerstvo Europske komisije i farmaceutske industrije, objavila je danas ubrzani poziv za istraživačke prijedloge razvoja liječenja i dijagnostike kao odgovor na epidemiju COVID-19. Sredstva vrijedna do 45 milijuna eura doći će iz programa EU za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Ovaj poziv dio je koordiniranog odgovora EU-a na prijetnju javnom zdravlju koju predstavlja COVID-19 i nadopunjuje hitno dodijeljena sredstva za financiranje istraživanja koja su već osigurana u okviru programa Obzor 2020. Više informacija o pozivu IMI možete pronaći ovdje, a o istraživačkim nastojanjima EU-a u vezi s COVIDom- 19 ovdje.

Slika: Google Images