Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju

Search form

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju

Svrha seminara je produbiti znanje psihologa u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika osnovnih škola te pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. 

Vrijeme održavanja:  četvrtak i petak, 7.-8. ožujka 2019. od 9 do 17h.

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb.

Prijava na seminar odvijat će se isključivo putem sustava EMA (Education Management Application) u okviru CARNET-ovog projekta e-Škole. Rok za prijavu je 27. veljače 2019.

Slika: Google Images