European Youth Event

Search form

European Youth Event

European Youth Event
Europski susret mladih (EYE2018), u organizaciji Europskog parlamenta u Strasbourgu, prilika je mladim ljudima u dobi od 16 do 30 godina da sudjeluju u programu radionica i događaja s kreatorima politika i predlože ideje za budućnost Europe.

Glavna uprava Komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje organizirat će 4 aktivnosti tijekom događaja. Više detalja dostupno je putem sljedeće poveznice

Slika: Google Images