Europska dodana vrijednost ESI fondova na primjeru Portugala

Search form

Europska dodana vrijednost ESI fondova na primjeru Portugala

Nakon prihvaćanja Lisabonskog sporazuma u kojem je uvedena teritorijalna kohezija, sama kohezijska politika dolazi u veći fokus u čemu veliku važnost imaju Europski strukturni i investicijski fondovi. Naglasak se postavio na održivost i analizu teritorija i to u skladu s političkim programima Europske unije. ESI fondovi za Portugal su znače promicanje istraživanja, inovacije i poduzetništva te razvijanje novih kvalifikacija i vještina kako bi se nadomjestile praznine u obrazovanju i povećala zaposlenost. Ključni dokument za Portugal u tom smislu je "Portugal 2020." odnosno portugalski sporazum o partnerstvu gdje su navedena prioritetna područja za ulaganja u zemlji za razdoblje 2014.-2020. poput jačanja konkurentnosti poticanjem proizvodnje, promicanje zapošljavanja (posebno među mladima), stjecanje dodatnih vještina i kvalifikacija, smanjivanje siromaštva, moderniziranje javne uprave i promicanje energetske učinkovitosti i praksi očuvanja okoliša. Strukturni fondovi se Portugalu pokazuju kritičnima u postizanju zacrtanih ciljeva te će njihovo ustrajno i kvalitetno korištenje i u budućnosti pokazati rezultate. 

Slika: Google Images