Europska komisija analizira odnose s nacionalnim parlamentima

Search form

Europska komisija analizira odnose s nacionalnim parlamentima

Europska komisija donijela je godišnje izvješće o odnosima s nacionalnim parlamentima te o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Izvješće sadržava sveobuhvatan prikaz intenzivnih i plodnih odnosa između nacionalnih parlamenata te Komisije i drugih institucija EU-a. Velika većina nacionalnih parlamenata vrlo aktivno surađuje s Komisijom, a mnogi od njih poslali su izaslanstva u Bruxelles na prošlogodišnji sastanak s članovima Komisije.

Tijekom 2018. održano je ukupno 140 posjeta i sastanaka. Osim toga, dužnosnici Komisije sudjelovali su u više od 80 zasjedanja nacionalnih parlamenata radi rasprave o zakonodavnim prijedlozima. Prošle godine Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” ispitala je i kako bolje uključiti nacionalne parlamente, kao i tijela regionalne i lokalne vlasti, u pripremu te praćenje provedbe zakonodavstva i politika EU-a.

U svojem godišnjem izvješću Komisija opisuje niz mjera koje su već poduzete ili su namijenjene postizanju tog cilja u budućnosti. Izvješće je dostupno ovdje.

Slika: Google Images