Europska komisija donijela godišnje programe za dva fonda namijenjena građanima

Search form

Europska komisija donijela godišnje programe za dva fonda namijenjena građanima

Europska komisija je u sklopu Programa za pravosuđe 2014-2020. te Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020. donijela godišnje programe s popisom natječaja/poziva za prijavu projekata za 2014. godinu. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. Ministarstvo pravosuđa je određeno kao nadležno tijelo državne uprave za navedene Programe. Godišnji programi sadrže potrebne informacije o natječajima planiranim za 2014. godinu te pregled planiranih aktivnosti. 

Godišnji programi su dostupni na: 

Slika: Google Images