Europska komisija je odobrila Strategiju e-Hrvatska 2020

Search form

Europska komisija je odobrila Strategiju e-Hrvatska 2020

Ministarstvo uprave je primilo potvrdu Europske komisije da se Strategija e-Hrvatska 2020 smatra zrelom i da su ispunjeni svi preduvjeti te da ne postoje prepreke za pokretanje poziva za dostavu projektnih prijedloga u iznosu od 105 milijuna eura namijenjenih razvoju e-usluga za građane i poslovne subjekte, a sve to u postupku praćenja ispunjavanja zadanih kriterija ex ante uvjeta za korištenje sredstava Europskog regionalnog fonda u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., prioritetne osi 2 "Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije", Specifičnog cilja 2c1 "Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja".

Strategiju e-Hrvatska pogledajte na linku: http://goo.gl/D6eWFK

Slika: Google Images