Europska komisija je otklonila prekid plaćanja europskih sredstava iz 2015. godine za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Search form

Europska komisija je otklonila prekid plaćanja europskih sredstava iz 2015. godine za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Europska komisija je otklonila prekid plaćanja za Europski socijalni fond i time su se ispunili svi uvjeti za daljnji nastavak ovjeravanja i isplate Europskih sredstava za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Identificirale su se sve slabe točke sustava koje su se dogodile tijekom 2014. i 2015. godine, izvršile ponovne kontrole svih nalaza revizije, izvršili ispravci i uspostavili novi i bolji mehanizmi upravljanja europskim sredstvima. 

Naime, temeljem revizorskog izvješća koje je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije donijela 31. prosinca 2015. godine, Europska komisija je 12. veljače 2016. donijela odluku o prekidu plaćanja u Republici Hrvatskoj čime je zaustavljeno plaćanje Europske komisije. Do kraja 2015. godine ovjereno je od strane Europske komisije 79,7 milijuna eura od ukupno 152,4 milijuna eura sredstava cjelokupnog sedmogodišnjeg razdoblja 2007.-2013., što predstavlja samo 52,3 % sredstava, a u manje od godinu dana od nastupanja prekida plaćanja ostalo je za ovjeriti preostalih 72,7 milijuna eura, odnosno gotovo 47,7% dodijeljenih sredstava. 

18. travnja 2016. godine Republika Hrvatska je Europskoj komisiji dostavila Akcijski plan koji sadrži sve poduzete mjere u rješavanju manjkavosti utvrđenih u nalazima revizije, kao i sve provedene kontrolne aktivnosti. Agencija je izvršila kontrolu, u okviru kojih je ocjenjeno da su provedene prikladne mjere za poboljšanje funkcioniranja sustava upravljanja i kontrole te je 13. srpnja dostavila izvješće Europskoj komisiji u kojem se potvrđuje kako su poduzete sve odgovarajuće mjere temeljem čega je i Europska komisija otklonila prekid plaćanja Republici Hrvatskoj.

Slika: Google Images