Europska komisija objavila ključne rezultate ulaganja EU-a od 2007. do 2013. godine

Search form

Europska komisija objavila ključne rezultate ulaganja EU-a od 2007. do 2013. godine

Kohezijska politika, Hrvatska, ulaganje EU-a
Europska komisija objavila je rezultate neovisne ocjene ulaganja EU-a u razdoblju 2007. - 2013. te posebna izvješća za svaku državu članicu. U razdoblju 2007. - 2013. uloženo je 346,5 milijardi EUR u okviru kohezijske politike. Ocjenom se stvara veća transparentnost i odgovornost te ona služi za učenje i stjecanje iskustva radi poboljšanja kohezijske politike u trenutačnom programskom razdoblju i onima nakon njega. Kako bi se osigurala neovisnost, ocjenu su izvršili vanjski stručnjaci. Ocjena je podijeljena u 14 tematskih radnih paketa. Tijekom ocjene ispitano je više od 3000 korisnika i 1000 djelatnika upravljačkih tijela, 530 dionika sudjelovalo je u deset seminara, 80 organizacija odgovorilo je na internetsko savjetovanje i svaki radni paket provjerili su vanjski stručnjaci. 

Izvješće koje se odnosi na Republiku Hrvatsku možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/iVtZwv