Europska komisija predložila plan za poboljšanje prometne povezanosti u Europi

Search form

Europska komisija predložila plan za poboljšanje prometne povezanosti u Europi

Europska komisija pozvala je države članice da predlože projekte za poboljšanje prometne povezanosti u Europi za što su osigurana sredstva EU-a u vrijednosti od 11,9 milijardi EUR. To je dosad najviši pojedinačni iznos sredstava EU-a namijenjen prometnoj infrastrukturi. Države članice mogu dostaviti ponude do 26. veljače 2015. Većina će sredstava biti za devet glavnih prometnih koridora koji će zajedno činiti osnovnu prometnu mrežu i biti gospodarska žila kucavica jedinstvenog tržišta (vidjeti kartu u prilogu). Zahvaljujući sredstvima uklonit će se uska grla, korjenito izmijeniti veze između istoka i zapada te olakšati prekogranični promet u interesu poduzeća i građana u cijelom EU-u. 
U okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) sredstva EU-a namijenjena prometu za razdoblje od 2014. do 2020. iznose 26 milijardi EUR, što je triput više u usporedbi s 8 milijardi EUR za 2007. – 2013. Ovo je prvi dio iz novih sredstava za promet koji će biti na raspolaganju. Nova osnovna mreža koja će se uspostaviti do 2030. povezivat će: 

  • 94 glavne europske luke željeznicom i cestovnim prometnicama
  • 38 ključnih zračnih luka željezničkom vezom s velikim gradovima
  • 15 000 km željeznice modernizirane za velike brzine
  • 35 prekograničnih projekata za smanjenje uskih grla. 
Sredstva će biti dodijeljena najkonkurentnijim projektima i usmjerena na devet glavnih prometnih koridora u Europi. Projekti će se financirati sredstvima EU-a, ali ih države članice moraju sufinancirati. Rezultati natječaja, odnosno projekti kojima su dodijeljena sredstva bit će objavljeni na ljeto 2015. 

Slika: Google Images